listownik

 

WYDARZENIA:

05.09.2012r. - Spotkanie branżowe połączone z prezentacją aparatury firmy Retsch - zaproszenie - sprawozdanie

11.10.2012r. - Spotkanie branżowe połączone z prezentacją aparatury firmy FRITSCH GmbH - Mahlen und Messen - zaproszenie - sprawozdanie

30.11.2012r. - Spotkanie branżowe połączone z prezentacją aparatury firmy KAMIKA Instruments - zaproszenie - sprawozdanie

9-10.09.2013r. - Dwudniowe szkolenie pracowników LBR z obsługi oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC 10 PL - sprawozdanie