listownik

 

Współpraca w ramach UTP w Bydgoszczy:

-          Laboratorium projektowania i wykonania nowoczesnych narzędzi do przetwórstwa tworzyw polimerowych

-          Laboratorium pomiaru jakości pracy elementów roboczych maszyn

-          Laboratorium badań własności mechanicznych oraz składu chemicznego materiałów konstrukcyjnych

-          Regionalne Laboratorium Techniczne

-          Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania

 

 

Laboratoria z innych polskich uczelni:

-          Zakład Konstrukcji i Dynamiki Maszyn  - UKW w Bydgoszczy.

-          Laboratorium Urządzeń do Rozdrabniania i Granulometrii - Akademia Górniczo-Hutnicza - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Katedra Systemów Wytwarzania.

 

 

Firmy dostarczające aparaturę badawczą

-          KAMIKA Instruments, ul. A. Kocjana 15, 01-473 Warszawa, +48 (22) 666 85 68, +48 (22) 666 93 32, info@kamika.pl, www.kamika.pl

-          PPUP SILESIA PROJEKT Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7, 40-709 KATOWICE, tel/fax 0048 32 2023346, tel. 0048 32 7820376, email: silesiap@silesia-projekt.com.pl, www.silesia-projekt.com.pl - Generalny przedstawiciel firmy FRITSCH GmbH - Mahlen und Messen - www.fritsch.de

-          A. P. Instruments Sp. z o. o., ul. Buszycka 18b, 02-869 Warszawa, tel. +48 22 100 36 00, e-mail: sekretariat@apinstruments.pl, www.apinstruments.pl - Generalny przedstawiciel firmy Malvern Instruments Ltd. - www.malvern.com

-          Verder Polska Sp. z o.o., ul. Ligonia 8/1, 40-036 Katowice, Tel.: +48 32 781 50 32/33, Fax: +48 32 781 50 34, retsch@retsch.pl - przedstawiciela firmy Retsch w Polsce - RETSCH - www.retsch.pl

 

Odbiorcy Laboratorium Badań Rozdrabniania w regionie:                           

-          Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego S-ka z o.o. w Bydgoszczy,  ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz, tel.:  52 342-19-98, fax: 52  342-19-98, e-mail: jozef@zbpp.com.pl, www.zbpp.com.pl

-          Polmass S.A., ul. Sobieszewska 7, 85-713 Bydgoszcz, tel.: +48 52 375 04 10 do 15, tel./fax: +48 52 375 04 16, e-mail: polmass@polmass.pl, www.polmass.com.pl

-          KUJAWY WAPNO SP. Z O.O., Bielawy 2, 88-192 Piechcin, Tel.: +48 (52) 564 34 52, Faks: +48 52 564 34 97-98, Email: wapno@wapno.com.pl, www.wapno.com.pl

-          Zakład Produkcyjno-Remontowy KRUSZ-SERWIS Sp. z o.o., ul. Witebska 1a, Bydgoszcz 85-759, tel. 52 361-62-50, e-mail: biuro@krusz-serwis.pl, www.krusz-serwis.pl

-          Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2, 85-915 Bydgoszcz, ul. Szubińska 107, tel. 52 36 28 600, fax. 52 36 28 690, e-mail: marketing@wzl2.mil.pl, www.wzl2.mil.pl

-          PESA Bydgoszcz S.A., 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11, tel. +48 52 33 91 104, fax +48 52 33 91 114, www.pesa.pl

-          Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna "Alchemik" Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c., 88-100 Inowrocław, ul. Świętokrzyska 19, tel./fax +48 52 357 21 44, e-mail: brykieciarki@brykieciarki.pl, www.brykieciarki.pl

-          FORMIT - Korporacja Przemysłowa Spółka z o.o., 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 85, tel.  56 64-301-70, fax: 56 462-95-68, e-mail: formit@formit.com.pl, www.formit.com.pl

-          Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz, Tel.: +48 52 321 27 15 Fax.: +48 52 322 02 04, e-mail: tartan@poczta.onet.pl, www.tartan.net.pl

 

 

-          Inne mniejsze firmy branży: rolniczej, budowlanej, przetwórstwa tworzyw sztucznych