listownik

                                               Rozdrabniacze wykorzystywane w Laboratorium Badań Rozdrabniania:

 

Nazwa rozdrabniacza - zdjęcie/schemat

Opis przeznaczenia

 

Systemu do analizy pracy rozdrabniaczy z oprzyrządowaniem

 

 

Badania procesu i produktu rozdrabniania pracy maszyny (prędkości obrotowe, wydajności parametrów geometrycznych zespołu rozdrabniacza, temperatury, wilgotności), jakości i wsadu produktu rozdrabniania, innowacyjności konstrukcji, przetwórstwa i użytkowania rozdrabniaczy. Zasada działania stanowiska polegała na tym, że silnik elektryczny (prądu stałego) 1 napędza rozdrabniacz wielotarczowy 8 (RWT-7T)  poprzez przeniesienie napędu za pomocą dwóch przekładni pasowych 2 i 3 i wałów pomiarowych, na których zamontowano momentomierze indukcyjne 5, 6 oraz przetworniki analogowo-cyfrowe do pomiaru kąta obrotu (1000imp./360o), prędkości i przyspieszenia kątowego (prędkości obrotowej) 6, 7.

 

Rys. Schemat stanowiska badawczego PSI-GAD-III: 1 - silnik napędowy, 2 - przekładnia pasowa z pasami klinowymi, 3 - przekładnia pasowa z pasem zębatym, 4, 5 - wały pomiarowe z momentomierzami indukcyjnymi, 6, 7 - mierniki prędkości obrotowej CPPC, 8 - rozdrabniacz wielotarczowy RWT-7T, 9 - sprzęgło, 10 – podstawa/łoże stanowiska badawczego, 11 - płyta nośna silnika i wału pomiarowego.

Część układu napędowo-pomiarowego spoczywa na ramie nośnej 10, na której osadzono płytę nośną 2 z silnikiem i wałem pomiarowym, pozostała część, w postaci płyty nośnej 12,   wału napędowego, jest trwale przytwierdzona do bocznej krawędzi ramy umożliwiając połączenie rozdrabniacza 8 z wałem napędowym za pośrednictwem sprzęgła nierozłącznego sztywnego 9. Momentomierze oraz przetworniki analogowo-cyfrowe do pomiaru prędkości obrotowej podłączone są przewodami do Pomiarowego Systemu Informacyjnego  składającego się z magistrali systemu pomiarowego i magistrali komputera. Widok stanowiska badawczego zobrazowano na rysunku.

Dane techniczne:

-          wymiary - 2050 x 660 x 1050 mm

-          zasilanie – 230 V, 400 V

-          moc napędu – 5500 W

-          przełożenie napędu – 2 zewnętrzne przekładnie pasowe, 7 wewnętrznych przekładni zębatych

-          prędkość obrotowa silnika – zmienna od 0 do 2900 min-1

-          zasilanie dozownikiem sterowanym analogowo

-          napęd tarcz – indywidualny, z przekładni zębatych

-          wydajność - 60 kg·h-1  przy max szczelinach między tarczami

-          masa układu maszynowego - 305 kg

Elementy sterowania i opomiarowania młyna precyzyjnego RPW-11TN

 

 

 

Jest to urządzenie do rozcinania surowców biologicznych, materiałów niejednorodnych i wielotworzywowych o nowej konstrukcji zespołu wielopierścieniowego młyna precyzyjnego wyposażonej w cienkie pierścieniowe elementy kształtowane we wręby i zęby od strony wewnętrznej (pierścienie obudowy) i zewnętrznej (pierścienie wirnika).

 

DSC00068.JPG

 

Pierścienie tak wykonane i odpowiednio zmontowane zapewniają ciągły kontakt wirujących ostrzy narzędzia skrawającego, złożonego z dużej liczby krawędzi drobnych i bardzo drobnych wrębów-zębów nożowych, nożykowych, żyletkowych wykonanych w cienkich pierścieniach ułożonych w obudowie, wirniku i względem siebie tak, że rozcinają równomiernie i skutecznie, poprzecznie przemieszczający się między nimi wsad/przemiał. Szczeliny powstałe między wirnikiem i stojanem; wirnikami i stojanami, a cienkimi pierścieniami rozcinającymi działają jednocześnie jako przestrzenie przepuszczające produkt rozdrabniania, a wspomaganie dodatkowym strumieniem powietrza umożliwia szybkie wyjścia produktu poza rozdrabniacz (po osiągnięciu pożądanego wymiaru produktu).

 

Celowo wywołane zjawiska w przestrzeni wielonożowej, wielonożykowej, wielożyletkowej, wielokrawędziowego kontaktu skrawającego, wpływają na zwiększanie wydajności i obniżenie jednostkowego zużycia energii z jednoczesnym wyeliminowaniem nadmiernego zużywania dużych korpusów wirników lub stojanów.

 

Dane techniczne:

-          wymiary - 530 x 1140 x 870 mm

-          zasilanie – 230 V, 400 V

-          moc napędu – 3500 W

-          przełożenie napędu – przekładnia pasowo-zębata

-          prędkość obrotowa silnika - 2810 min-1

-          zasilanie dozownikiem grawitacyjno-ciśnieniowym

-          napęd tarcz wirnika – indywidualny, bezpośredni z falownikiem/przemiennikiem częstotliwości

-          wydajność - 90 kg·h-1  przy max szczelinach między nożykami

-          masa układu maszynowego - 205 kg

 

 

Laboratoryjny młyn wibracyjny typ LMOW-S2n-2x2

 

wibracyjny.JPG

 

Laboratoryjny młyn wibracyjny typ LMOW-S2n-2x2 (obrotowo-wibracyjny, o niskiej częstotliwości drgań, z wymiennymi obrotowymi komorami.

 

Laboratoryjny młyn wibracyjny typ LMOW-S2n-2x2 poza rozdrabnianiem może być stosowany do mieszania i homogenizacji proszków - na sucho lub w środowisku cieczy, a także do wytwarzania zawiesin i suspensji. Dwa niezależne napędy o bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej. Jeden do bezstopniowej zmiany częstotliwości drgań w zakresie 10÷15 Hz, drugi do bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej komór w zakresie 90÷180 obr/min. Młyn posiada wentylator chłodzenia przystosowany jest do użytkowania z dwiema komorami wykonanymi z poliamidu o pojemności 2 dm3 każda oraz 1 dm3. Można w nim umieszczać również komory o mniejszej pojemności 0,5 dm3, i 0,1 dm3, w tym komory z wykładziną korundową lub stalową. Pracownicy obsługujący młyn wibracyjny typ LMOW-S2n-2x2 powinni być przeszkoleni stanowiskowo, z uwzględnieniem lokalnych warunków.

 

Laboratoryjny młyn wibracyjny typ LMOW-S2n-2x2 proces mielenia  realizuje okresowo w szczelnie zamkniętej komorze. Ruch drgający komór powoduje zderzanie się mielników między sobą oraz między wewnętrzną częścią komory. Skutkiem zderzeń jest rozdrabniania materiału znajdującego się pomiędzy mielnikami oraz na wykładzinie. Dodatkowy ruch obrotowy powoduje intensywnie mieszanie się mielników w komorze, a tym samym intensyfikuje proces mielenia i homogenizacji materiału. Ruch ten dominująco ogranicza negatywne skutki spadku energii mielników w kierunku środka komory - co zachodzi w klasycznych młynach wibracyjnych. Proces mielenia w komorach młyna może zachodzić na sucho w środowisku powietrza, lub na mokro w środowisku cieczy nie reagującej z materiałem uszczelek i komory.

 

 

Mielenie, w środowisku cieczy lub powietrza, materiałów nieplastycznych o twardości całej skali Mohsa, w zakresie:

-   mielenia grubego - do uziarnienia w 100 % poniżej 500 μm,

-   mielenia drobnego - do uziarnienia w 100 % poniżej 100 μm,

-   mielenia bardzo drobnego - do uziarnienia w 100 % poniżej 20÷5 μm,

-   mielenia koloidalnego - do uziarnienia w 100 % poniżej 5÷0,5 μm,

-   mielenia selektywnego – otrzymywania wąskich klas ziarnowych w zakresie 5÷100 μm,

-   wytwarzania nanoproszków o uziarnieniu 50-200 nm.

Instrukcja dostępna po kontakcie z Laboratorium

 

Młyn laboratoryjny 6-walcowy

 

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.
www.zbpp.com.pl

 

 

 

Przeznaczenie:

-          do szybkiego i precyzyjnego przemiału dużych partii próbek zbóż na mąkę,

-          do oceny właściwości przemiałowych zbóż,

-          do przeprowadzania oceny właściwości wypiekowych mąki (metodą próbnych wypieków laboratoryjnych).

 

Parametry techniczne:

-          wymiary 1120 x 470 x 850 mm

-          masa całkowita 150 kg

-          masa komory roboczej 17 kg

-          ilość komór roboczych 3 kpl (wyjmowane)

-          ilość walców rozdrabniających 6 (3 kpl)

-          średnica walców Ø 100 mm

-          szerokość walców 120 mm

-          ilość nacięć (rowków) na walcach 154, 310, 440, 520

-          szczeliny międzywalcowe regulowane -dostosowane do potrzeb

-          napięcie zasilania 400 V AC, 50 Hz

-          moc silnika 1,5 W

-          wydajność przemiału ca 30 kg/h

Instrukcja

Karta katalogowa

 

Kognitywny system rozdrabniania (stanowisko), np.  biomateriałów ziarnistych - Rozdrabniacz RWT-5

 

kognityw1.jpg

 

Dane techniczne: wymiary - 1180 x 1390 x 670 mm, zasilanie – 230 V, 400 V, moc napędu – 5x 2500 W, przełożenie napędu – 5 przekładni pasowo-zębatych, prędkość obrotowa silników - 2810 min-1, zasilanie dozownikiem sterowanym cyfrowo, napęd tarcz – indywidualny, z przemiennikami częstotliwości, wydajność - 110 kg·h-1  przy max szczelinach między tarczami, masa układu maszynowego - 318 kg

 

 

Jest to 5-cio tarczowe urządzenie rozdrabniające, zbudowane według idei wielotarczowego, wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych, np. ziaren biomasy, biologicznych surowców roślinnych, granulowanych materiałów niejednorodnych i polimerowych, kawałkowych minerałów, jak również materiałów zawierających duże ilości wody; o nowej konstrukcji zespołu napędowego (pięciotarczowego rozdrabniacza wielootworowego, wielo krawędziowego) wyposażonego w połączenia ruchowe wałów i tulei, sprzęgła kształtowe, np. kłowe, oraz przekładnie pasowo-zębate z falownikami i silnikami asynchronicznymi - dla każdej tarczy; z systemem programowanego transportu i dozowania wsadu; w ten sposób tarcze charakteryzują się ruchem o kątach obrotu, prędkościach kątowych, takim, że krawędzie otworów przyspieszają tak, aby otwory z sąsiednich tarcz stanowiły naprzemiennie pary przestrzeni przepustowo-rozdrabniających na drodze od strony dozownika, podajnika (otwory robocze walcowe lub stożkowe) do urządzenia odbiorczego, zasobnika (gardzieli odprowadzenia materiału rozdrobnionego do kosza, kontenera odbiorczego). 

 

Tarcze rozdrabniające z licznymi, specjalnie wykonanymi, celowo konstrukcyjnie rozmieszczonymi otworami, są tak zaprojektowane, napędzane i sterowane, że zapewniają ciągły, wzajemny kontakt licznych wirujących ostrzy, narzędzi skrawających (krawędzi otworów rozdrabniających), powodując równomierne rozcinanie i skuteczne przemieszczanie się między nimi wsadu. Odpowiednio ukształtowany i rozmieszczony otwór rozdrabniający, ruchy, prędkości oraz siły: wzdłużna i  odśrodkowa wspomagają dodatkowo szybkiego i skutecznego dojście do krawędzi tnących, wyjście ukształtowanego geometrycznie (postaciowo, wymiarowo i tolerancyjnie) produktu poza zespół rozdrabniający, roboczy do kontenera odbiorczego. 

 

 

 

 

Rozdrabniacz tarczowy RWT-3T

 

MVC-176L

 

 

Jest to trzytarczowe urządzenie rozdrabniające, zbudowane według idei wielotarczowego, wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych, np. recyklatów rur z tworzyw polimerowych (PVC, PE, PP), granulowanych materiałów niejednorodnych i polimerowych, kawałkowych minerałów, również zawierających duże ilości wody; o nowej konstrukcji zespołu napędowego wyposażonego w trzystopniową przekładnię pasową, klinową, połączenia ruchowe wałów i tulei, sprzęgła kształtowe, np. kłowe, oraz z falownikiem i silnikiem asynchronicznym ; z systemem  rurowego transportu i dozowania wsadu; w ten sposób tarcze charakteryzują się ruchem o kątach obrotu, prędkościach kątowych, takim, że krawędzie otworów przyspieszają tak, aby otwory z sąsiednich tarcz stanowiły naprzemiennie pary przestrzeni przepustowo-rozdrabniających na drodze od strony dozownika, podajnika (otwory robocze walcowe lub stożkowe) do urządzenia odbiorczego, zasobnika (odprowadzenia materiału rozdrobnionego do kosza, kontenera odbiorczego). 

 

Tarcze rozdrabniające z licznymi, o zmiennych średnicach, specjalnie wykonanymi, celowo konstrukcyjnie rozmieszczonymi otworami, są tak zaprojektowane, napędzane i sterowane, że zapewniają ciągły, wzajemny kontakt licznych wirujących ostrzy, narzędzi skrawających (krawędzi otworów rozdrabniających), powodując równomierne rozcinanie i skuteczne przemieszczanie się między nimi wsadu. Odpowiednio ukształtowany i rozmieszczony otwór rozdrabniający, ruchy, prędkości oraz siły: wzdłużna i  odśrodkowa wspomagają dodatkowo szybkiego i skutecznego dojście do krawędzi tnących, wyjście ukształtowanego geometrycznie (postaciowo, wymiarowo i tolerancyjnie) produktu poza zespół rozdrabniający, roboczy do kontenera odbiorczego. 

 

Dane techniczne:

-          wymiary - 1050 x 890 x 710 mm

-          zasilanie –  400 V

-          moc napędu – 7500 W

-          przełożenie napędu – 3 przekładnie pasowe na wspólnych wałach

-          prędkość obrotowa silnika - 1440 min-1

-          zasilanie dozownikiem rurowym

-          napęd tarcz – indywidualne przełożenia

-          wydajność - 200 kg·h-1  przy max szczelinach między tarczami

-          masa układu maszynowego - 200 kg

 

 

Rozdrabniacz tarczowy RWT-7JA

 

MVC-171L

 

 

Rozdrabniacz wielotarczowy RWT-7JA, jest to urządzenie wielotarczowe, działające na zasadzie quasi – ścinania technologicznego. Zbudowany jest z siedmiu tarcz osadzonych współosiowo w układzie pionowym, w którym trzy tarcze osadzone są na wale i z niego napędzane, oraz cztery tarcze osadzone są w korpusie, obejmie – z niej otrzymują napęd. Konstrukcja procesowa, robocza, nowego typu rozdrabniacza wielotarczowego RWT-7JA,  jest wykorzystana do rozdrabniania ziaren biomasy, biologicznych surowców roślinnych, granulowanych  materiałów niejednorodnych, kawałkowych minerałów, jak również materiałów zawierających duże ilości wody. Stanowią ją tarcze osadzone współosiowo w osi pionowej (trzy tarcze na wale i czterech - w obudowie). Tarcze posiadają otwory o kształcie cylindrycznym, różnią się między sobą liczbą i wielkością otworów, jak i liczbą rzędów otworów, oraz średnicami rozmieszczenia otworów na tarczy.

 

2525

Rys. Konstrukcja procesowa rozdrabniacza 7-tarczowego RWT-7JA: 1- nakrętka na śrubie korpusu zabieraka, 2- nakrętka na wale, 3- pierścień dystansowy na wale, 4- pierścień dystansowy w korpusie, 5- I tarcza, 6- VII tarcza, 7- otwór zasypowy.

 

Dane techniczne:

-          wymiary - 940 x 380 x 810 mm

-          zasilanie – 400 V

-          moc napędu – 550 W

-          przełożenie napędu – 2 zewnętrzne przekładnie pasowe (wału, zabieraka),

-          prędkość obrotowa silnika – 1410 min-1

-          zasilanie dozownikiem otworowo-przesłonowym

-          napęd tarcz – parzystych i nieparzystych z silnika i dwóch przekładni pasowych

-          wydajność - 40 kg·h-1  przy max szczelinach między tarczami

-          masa układu maszynowego - 55 kg

 

 

Rozdrabniacz bębnowy RWB-5

 

MVC-175L

 

 

Jest to pięciobębnowe urządzenie rozdrabniające, zbudowane według idei wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych, np. ziaren zbóż, korzeni zapachowych (goździków, gałki muszkatołowej, gorczycy, siemienia lnianego), regranulatu tworzyw polimerowych (PVC, PE, PP), granulowanych materiałów niejednorodnych i polimerowych, kawałkowych minerałów, również zawierających duże ilości wody; o prostej konstrukcji zespołu napędowego, wyposażonego w przekładnię pasową, klinową, połączenia ruchowe wałów i tulei, silnik asynchroniczny, z systemem  otworowo-przesłonowego dozowania wsadu. W ten sposób bębny z otworami charakteryzują się ruchem o kątach obrotu, prędkościach kątowych, takim, że krawędzie otworów przyspieszają tak, aby otwory z sąsiednich tarcz stanowiły naprzemiennie pary przestrzeni przepustowo-rozdrabniających na drodze od strony dozownika, podajnika (otwory robocze walcowe lub stożkowe) do urządzenia odbiorczego, zasobnika (odprowadzenia materiału rozdrobnionego do kosza, kontenera odbiorczego). 

 

Bębny rozdrabniające z licznymi, o zmiennych średnicach, specjalnie wykonanymi, celowo konstrukcyjnie rozmieszczonymi otworami, są tak zaprojektowane, napędzane i sterowane, że zapewniają ciągły, wzajemny kontakt licznych wirujących ostrzy, narzędzi skrawających (krawędzi otworów rozdrabniających), powodując równomierne rozcinanie i skuteczne przemieszczanie się między nimi wsadu. Odpowiednio ukształtowany i rozmieszczony otwór rozdrabniający, ruchy, prędkości oraz siły: wzdłużna i  odśrodkowa wspomagają dodatkowo szybkiego i skutecznego dojście do krawędzi tnących, wyjście ukształtowanego geometrycznie (postaciowo, wymiarowo i tolerancyjnie) produktu poza zespół rozdrabniający, roboczy do kontenera odbiorczego. 

 

Dane techniczne:

-          wymiary - 740 x 680 x 920 mm

-          zasilanie –  400 V

-          moc napędu – 5500 W

-          przełożenie napędu – przekładnia pasowa

-          prędkość obrotowa silnika - 1480 min-1

-          zasilanie dozownikiem otworowo-przysłonowym

-          napęd bębnów – jeden stopień, parzyste

-          wydajność - 600 kg·h-1  przy ziarnach zbóż

-          masa układu maszynowego - 108 kg

 

 

Rozdrabniacz ................

 

Mvc-853x

 

 

 

Młynek WŻ-1

 

 

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.
www.zbpp.com.pl

 

 

W działalności każdego laboratorium, a szczególnie zbożowo-mącznego i piekarskiego rozdrabnianie próbek i odsiewanie stanowi bardzo ważny odcinek pracy rzutujący na powtarzalność i prawidłowość w uzyskiwaniu wyników analiz.

Młynek WŻ-1 jest jednym z najpopularniejszych uniwersalnych młynków laboratoryjnych huraganowych. Służy głównie do rozdrabniania i wymieszania próbek analitycznych pieczywa piekarsko-cukierniczego. Może być stosowany również do rozdrabniania ziarna zbóż, pasz i innych produktów.

 
Zalecany czas pracy młynka

-          pieczywo 1 s

-          ziarno oleiste 1 s

-          ziarno zbożowe 2 x 8 s

Parametry techniczne

-          pojemność zbiornika na próby 250 ml

-          wielkość próbki 10-50 g

-          napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz

-          moc silnika 1000 W

-          sterowanie elektroniczne

-          obroty 6000 obr/min

-          zakres programowania czasów 1-10 s

-          wymiary gabarytowe 320 x 175 x 240 mm

-          ciężar 8,5 kg

Instrukcja

 

 

Młynek WŻ-2

Urządzenie badawcze opracowane i wykonane przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o.
www.zbpp.com.pl

 

 

Młynek służy do rozdrabniania ziarna zbóż w celu uzyskania mlewa odpowiadającego wymaganiom norm na oznaczenie m.in. glutenu, liczby opadania. Przygotowuje ziarno również do badania stopnia adhezji ciasta.

Zalety

-          nie nagrzewa próbki

-          łatwe i skuteczne czyszczenie komory roboczej

-          nie wymaga stosowania sit

-          spełnia wymagania norm: ISo-3093, PN-A-74073, PN-77/A-74041

Parametry techniczne

-          wymiary - 480 x 190 x 360 mm

-          zasilanie - 230 AC

-          moc napędu - 380 W

-          obroty młynka - 2810 obr./min

-          wydajność - 100 g/min. przy min. szczelinie

-          dopuszczalna max próbka - 100 g

-          masa młynka - 18 kg

Instrukcja

Karta katalogowa