listownik

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja Laboratorium (zakres obowiązków i kompetencji):

 

Dr inż. Adam Mroziński - Kierownik Laboratorium - szczegółowy zakres obowiązków

Pełnomocnictwo do zawierania umów o współpracy - Pełnomocnictwo

 

I.           Studenci: Studenci Koła Naukowego TOPgran (realizacja pomiarów, obsługa aparatury i konserwacja sprzętu, prace organizacyjne i porządkowe) - praca w charakterze wolontariatu ewentualnie umowy o dzieło.

II.         Pracownicy Techniczni: Mgr inż. Marek Szymczak, Mgr inż. Helena Ciara (realizacja pomiarów, obsługa aparatury, obsługa administracyjno- biurowa)

III.       Pracownicy naukowi (zakres obowiązków):

×           Dr inż. Adam Mroziński (realizacja pomiarów, obsługa aparatury, analiza statystyczna wyników, analiza wyników badań)

×           Dr inż. Izabela Piasecka (realizacja pomiarów, obsługa aparatury, analiza statystyczna wyników, analiza wyników badań)

×           Dr inż. Robert Kasner (realizacja pomiarów, obsługa aparatury, analiza statystyczna wyników, analiza wyników badań)

×           Mgr inż. Weronika Kruszelnicka (realizacja pomiarów, obsługa aparatury, analiza statystyczna wyników)

×           Dr hab.  inż. Andrzej Tomporowski (realizacja pomiarów, obsługa aparatury, analiza statystyczna wyników, analiza wyników badań)

×           Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski (analiza wyników badań)