listownik

Laboratorium Badań Rozdrabniania jest w stanie wykonać następujące pomiary i procedury:

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Wyroby paszowe, proszkowe, sypkie materiały budowlane, kruszywa, grunty

Uziarnienie dla frakcji ziarnowych

32 µm - 63 mm w zakresie: (0,0 - 100) %

Metoda: analizy sitowej (sucha)

 

Komputerowy program sterowania pomiarami i opracowania wyników „AUTOSIEB” firmy Fritsch

 

PN-ISO 2591-1:2000 - Analiza sitowa - Metody z zastosowaniem sit kontrolnych z tkaniny z drutu i z blachy perforowanej

Wyroby paszowe, proszkowe, sypkie materiały budowlane, kruszywa

Pomiar wielkości ziaren metodą dyfraktometryczną z zastosowaniem lasera i komputera

zakres pomiaru: 10nm - 2000µm

 

Komputerowy program sterowania pomiarami i opracowania wyników „Analysette” firmy Fritsch

 

 

Wyroby paszowe, proszkowe, sypkie materiały budowlane, kruszywa

Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości

Oznaczanie kształtu ziaren – wskaźnik kształtu

 

Komputerowy program sterowania pomiarami i opracowania wyników „OptaView

Komputerowy program sterowania pomiarami i opracowania wyników „Analysette” firmy Fritsch

 

PN-EN 933-3, PN-EN 933-4

 

 

1)          Przeprowadzenie specjalistycznego przygotowania dostarczonych próbek przemysłowych materiałów proszkowych bądź ziarnistych do specjalistycznych badań

2)          Przeprowadzenie specjalistycznego precyzyjnego rozdrabniania dla wybranych materiałów

3)          Przeprowadzenie analizy sitowej zgrubnej dla dużych frakcji

4)          Przeprowadzenie analizy sitowej dokładnej - precyzyjny pomiaru wielkości, rozkładu, postaci, wymiarów i tolerancji produktu po rozdrabnianiu

5)          Przeprowadzanie analizy kształtu cząstek po rozdrabnianiu

6)          Pomiary wybranych parametrów materiału po rozdrabnianiu: wilgotność i temperatura itp.

7)          Przeprowadzanie analizy pracy wybranego rozdrabniacza w zakresie:

-        pobór mocy,

-        ciągły pomiar wydajności

-        efektywność energetyczna przetwarzania,

-        sprawność jednostek napędowych i funkcjonalnych systemu,

-        logistyka, gotowość zadaniowa równomierność zasilania,

-        stabilizacja wsadu, produktu i procesu przetwarzania,

-        prędkości obrotowe elementów roboczych,

-        momenty obrotowe na wałach

-        temperatury wybranych części roboczych

-        inne