listownik

 

PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE POWSTAŁE W RAMACH Z DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM BADAŃ ROZDRABANIANIA:

PATENTY

[1]     Flizikowski J., Przybyliński B.: Zespół roboczy młyna wielotarczowego, P. 349697, Pat. 197730, 2007.08.29

[2]     Flizikowski J., Dziadosz K.: Rozdrabniacz bijakowy, P. 381902, 2007.03.05

[3]     Flizikowski J.: Urządzenie do rozdrabniania metodą udarową, P. 381903, 2007.03.05

[4]     Flizikowski J.: Tarczowy zespół wielootworowy urządzenia do rozdrabniania drewna, materiałów i tworzyw poużytkowych, P. 355029, 2008.04.28

[5]     Flizikowski J.: Narzędzie zespołu roboczego urządzenia do rozdrabniania, P. 355051, 2008.04.28

[6]     Flizikowski J., Bieliński M.: Zespół roboczy urządzenia do obłuskiwania materiałów ziarnistych. Opis patentowy PL 180219 z 31.01.2001 WUP 01/01

[7]     Bieliński M., Flizikowski J., Drążek A.: Sposób wytwarzania gradientowych kształtowników z poliolefin porowatych. Decyzja dotycząca zgłoszenia nr P. 33 1978

[8]     Bieliński M., Drążek A., Flizikowski J.: Sposób wytwarzania gradientowych kształtowników z poliolefin porowatych, nr 188744, Warszawa 2005

[9]     Flizikowski J.: Wielopierścieniowy młyn obrotowo-wibracyjny. W. 114563, Ru 62990, 26.07.2006

[10]  Flizikowski J., Skórowski J.: Pilarka tarczowa do poprzecznego cięcia drewna, W. 114359, Ru 62977, 13.07.2006

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

[11]  Józef Flizikowski (50%), Andrzej Tomporowski (30%), Adam Mroziński (20%): Zespół napędowy i sterujący wielotarczowego wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych. Zgłoszenie patentowe UPRP, 2011r., nr  P.397298

[12]  Józef Flizikowski (50%), Andrzej Tomporowski (50%): Dwuprzekładniowy zespół napędowy wielotarczowego rozdrabniacza ziaren biomasy. Zgłoszenie patentowe  UPRP, 2011r., nr  P.397302