LABORATORIUM BADAŃ ROZDRABNIANIA

 

logo.jpg

 

LABORATORY OF COMMINUTION RESEARCH

 

Laboratorium funkcjonuje w ramach zrealizowanego projektu RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

OŚ 5 WZMOCNIENIE  KONKURENCYJNOŚCI  PRZEDSIEBIORSTW - Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego sektora badań i rozwoju technologii

REALIZACJA II Etapu REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNOŚCI

 

 

listownik