listownik

 

Nazwa Certyfikatu/Dyplomu

Certyfikaty odbycia specjalistycznego szkolenia "Statystyka w jakości - kurs podstawowy" dla pracowników LLB
w zakresie obsługi oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC 10 PL

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Firmę StatSoft Polska

Sprawozdanie ze szkolenia

StatisticaDyplommin.jpg

 

Laboratorium Badań Rozdrabniani zamierza uzyskać system jakości badań w swojej organizacji działań, procedurach i instrukcjach badawczych, które uwzględnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 gwarantującej profesjonalizm w zakresie:

-        wiarygodności pomiarów,

-        bezstronności badań,

-        niezależności badań,

-        sprawności urządzeń pomiarowo-badawczych,

-        walidacji metod badawczych,

-        określania zakresu niepewności pomiaru,

-        anonimowości badań,

-        wysokich kwalifikacji personelu.