listownik

 

 

 

Tematyka innowacyjnych badań możliwych do zrealizowania w Laboratorium Badań Rozdrabniania to:

1.        Badania specjalnych systemów do rozdrabniania i granulacji: surowców, tworzyw konstrukcyjnych, materiałów i elementów pokonstrukcyjnych.

2.        Modelowanie systemów precyzyjnego rozdrabniania dowolnego materiału, również zawiesin koloidalnych w ciekach wodnych.

3.        Postęp w inteligentnych systemach granulacji przez rozdrabnianie i kom paktowanie.

4.        Mikro- i nano- rozdrabnianie na cele: lecznicze, żywieniowe, energetyczne, chemiczne.

5.        Badania procesów rozdrabniania w recyklingu: biologicznym, surowcowym, chemicznym i energetycznym.

6.        Badania podatności różnych materiałów na różne metody mielenia.

7.        Badania klasyfikacji ziarnowej, uziarnienia i powierzchni właściwej proszków metodami: dyfraktometryczną oraz przesiewania

8.        Opracowanie nowych energooszczędnych technologii rozdrabniania: kruszenia, mielenia i klasyfikacji ziarnowej materiałów kruchych, plastycznych, odpadów przemysłowych i komunalnych, biomateriałów i biomasy roślinnej.

9.        Opracowanie technologii wytwarzania mikro i nanoproszków metodami mechanicznymi.

10.     Inne specjalistyczne procedury badawcze.